Stel cookie voorkeur in

Aanmelding kinderen

Kinderopvang

Voor informatie over de kinderopvang verwijzen we graag naar de website van Kanteel, www.kanteel.nl.

Voor plaatsing in de opvang geldt dat het kind minimaal 8 weken oud moet zijn en bij plaatsing in het peuterarrangement 2,5 jaar.

Basisschool en tussenschoolse opvang

Vanaf 4 jaar mogen kinderen starten op de basisschool.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van onze rondleidingen die we gedurende het jaar geven. Tijdens deze rondleiding vertellen we kort wat het Jenaplanonderwijs op de Ontdekking inhoudt en leiden kinderen uit de bovenbouw u rond. Hiernaast vindt u de data waarop de rondleidingen gegeven worden. Daarnaast is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de directrice Anja Thijssen of de onderbouwcoördinator Cindy Hooijmans voor een individueel gesprek.

Wij vragen u om uw kind (eren) een jaar van te voren aan te melden.

Na de rondleiding ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt inschrijven voor de basisschool. Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt het van ons een uitnodiging om een aantal dagdelen te komen oefenen in de toekomstige stamgroep.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een email sturen naar info@kcdeontdekking.nl.
 

Kennismaken opvang

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding door contact op te nemen door te bellen (073) 850 77 26 of via email: KDVontdekking@kanteel.nl

Kennismaken onderwijs

De rondleiding start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur. Wij hebben op onderstaande data rondleidingen over ons onderwijsconcept:

Dinsdag 19 september 2017
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 9 januari 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag 8 mei 2018
Dinsdag 19 juni 2018

U kunt zich aanmelden voor één van deze informatieochtenden door een e-mail te sturen naar: cindy@kcdeontdekking.nl.
Graag in de mail vermelden op welke datum en met hoeveel personen u wilt deelnemen aan de rondleiding.