Stel cookie voorkeur in

Projecten/thema's

Wereldoriëntatie is het hart van ons Kindcentrum. Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken, met veel aandacht voor de grote en kleine actualiteit.

Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur om hen heen, de mensen dichtbij en verder weg en met vragen rond de zin van het leven en de wereld. Dat doen ze door vaak de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen: mensen en dingen, te luisteren naar verhalen, door zelf waar te nemen en te experimenteren, zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden.

De kinderen zijn, kortom, ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.

 

Themaplanning schooljaar 2016-2017

12-09-2016 t/m 17-10-2016

Groep 1 - 4  Dierentuin, jungle

31-10-2016 t/m 07-11-2016

Groep 1 - 4 Seksualiteit

14-11-2016 t/m 19-12-2016

Groep 1 - 4 Sint/Kerst

09-01-2016 t/m 13-02-2016

Groep 1- 4  Water

20-02-2016 t/m 03-04-2016

Groep 1-8  Gezond

10-04-2016 t/m 29-05-2016

Groep 1-4  De wereld

05-06-2016 t/m 10-07-2016

Groep 1-4  Winkel
Groep 5-8  Landen

De overige thema's worden door de bovenbouw vormgegeven door de input van de kinderen.