Stel cookie voorkeur in

Activiteitencommissie

De school  kent een activiteitencommissie (AC). Het doel van de AC is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Onder andere door samenwerking tussen de school en de ouders te stimuleren en te ondersteunen. Dit geeft invulling aan de, binnen het Jenaplan zo belangrijke, driehoek: ouders, team en kinderen.

De AC vergadert 5x per jaar en bij deze vergaderingen zijn altijd 2 stamgroepleiders aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar en de agenda en notulen zijn op te vragen bij deze commissie. De AC organiseert samen met het team en ouders een aantal activiteiten voor de kinderen als aanvulling op het reguliere onderwijs zoals: kamp, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en dergelijke. De activiteiten worden deels gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld.

Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij de AC, dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij één van de leden. E-mailadres: ac@kcdeontdekking.nl

Leden 2017-2018

Ouders:

Gemma van den Dungen
Angela Roijendijk
Wendy Doomernik-van Eeten
Nicole Houdijk
Karin van de Ven
Yvonne Stevels
Nicole Proveniers
Marijke Volgers
Lydia Diks
Yalli van de Mortel

Groepsleiders:

Irma van Bokhoven
Linda Piels