Stel cookie voorkeur in

What's up!

10-11-2017

Belangrijke data:

15 november: start inschrijving facultatieve gesprekken

17 november: presentatie van het boek geschreven door de kinderen

 

De gezonde school onderwerp van gesprek in de medezeggenschapsraad (MR)

De Ontdekking wil de kinderen bewustmaken welke invloed voeding op gezondheid heeft. De Ontdekking is al langere tijd bezig met het halen van het certificaat gezonde school.

Met de start van het nieuwe schooljaar zijn de regels over welk eten en drinken zijn toegestaan veranderd. De verandering van de regels gaf veel discussie bij de ouders en kinderen. De oudergeleding van de MR is hier ook meerdere keren op aangesproken.

Als oudergeleding van de MR hebben wij aan Anja Thijssen aangegeven dat wij het betrekken van de oudergeleding van de MR hierin gemist hebben. Voeding is namelijk een heel persoonlijke keuze. Deze veranderingen raken aan de persoonlijke levenssfeer van de kinderen en hun ouders. Als MR staan wij achter het belang van gezonde voeding. Wij hadden graag mee willen denken over hoe deze veranderingen bij ouders overkomt en hoe dit te communiceren.

Hoewel de MR over dit onderwerp geen instemmingsrecht heeft, vinden we het wel belangrijk dat de MR hierover advies kan geven. Er is afgesproken dat bij onderwerpen die zowel de ouders als de kinderen aangaan dit eerder in de MR wordt besproken, zodat de oudergeleding advies kan geven.

Afgesproken is dat de school duidelijkheid zal geven wat wel en niet mag. Dit kan met bijvoorbeeld een lijst. Ook gaan de kinderen meedenken met wat we of niet gezond is.

 

Namens de oudergeleding van de MR

Mathieu van den Eertweegh

Marianne van der Sluijs

Jenaplan kindcentrum de Ontdekking een gezond kindcentrum

Zoals u in het bovenstaand bericht van de medezeggenschapsraar (MR) kunt lezen is de communicatie tussen de school en de MR over het beleid gezonde school niet helemaal goed gegaan. Het is belangrijk dat ook de MR kan meedenken in dit soort zaken. Daarnaast kan de MR altijd zelf punten agenderen omdat ze naast instemmingsrecht ook altijd advies kunnen geven.

Met de beste intenties zijn wij aan de slag gegaan, we hebben ouders gevraagd met ons mee te denken, hebben met de GGD en teamleden een plan van aanpak gemaakt. Gelukkig deelt de MR wel onze visie over het belang van het stimuleren van gezond gedrag. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Aansluitend op ons beleid met betrekking tot gezondheid hebben wij vandaag meegedaan aan het nationale schoolontbijt en doen wij mee met het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. De kinderen hebben vandaag een folder meegekregen over dit programma.

EU-schoolfruit


EU-fruit is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Het EU-schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum. Dit programma sluit goed aan bij ons beleid rondom de gezonde school/kindcentrum. Wij hebben in september een aanvraag gedaan en ja wij zijn ingeloot en gaan vanaf volgende week meedoen met dit programma. Dinsdag 14 november wordt het fruit en de groente geleverd. Wij weten nog niet hoe laat dus het is fijn als u voor dinsdag nog fruit en/of groente meegeeft. U ontvangt van de stamgroepleider volgende week nog wat praktische informatie.

Wat is EU-schoolfruit?

EU-schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Wij ontvangen

20 weken lang, van 13 november t/m 20 april voor alle kinderen drie stuks gratis groente en fruit per week.

Voordelen EU-schoolfruit

Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.

Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.

Ouders waarderen het.

Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.

Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.

Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Sportdagtoernooien Wijk West

De afgelopen week is er flink gesport in de bovenbouw. Meer informatie en een terugblik kunt u hier lezen. Ook zijn er foto's van de sportdag van groep 5 en groep 6.

 

Facultatieve ouder-kindgesprekken en adviesgesprekken groep 8

Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen vinden in week 48 (27 november t/m 1 december) de adviesgesprekken voor alle kinderen van groep 8 plaats. In deze week is er ook de mogelijkheid voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 7 om een ouder-kindgesprek te voeren met de stamgroepleider. Dit gesprek vindt plaats als u of de stamgroepleider de voortgang van uw kind wilt bespreken. Hoe u zich hiervoor inschrijft leest u hier.

 

Sinterklaasjournaal

Ook dit schooljaar volgen wij met de groepen 1-2 en 3-4 het sinterklaasjournaal op school. De eerste aflevering is op maandagavond 13-11-2017 om 18.00 uur op NPO3. Wij kijken het journaal de dag erna op school met de kinderen.

 

Vakantieschool

Het project ‘vakantieschool’, georganiseerd vanuit Compass, zal aankomend schooljaar niet plaatsvinden i.v.m. de vermindering op het aan Compass toegekende budget.

 

Cursus ‘positief opvoeden’ voor gescheiden ouders

Het regionaal trainingscentrum start binnenkort weer meer een cursus positief opvoeden voor ouders die niet meer bij elkaar zijn/gescheiden zijn.

Zie bijlage voor meer informatie.

 

Kind Centrum Monitor

Bij alle scholen in Den Bosch e.o. wordt de Kind Centrum Monitor afgenomen.

Het doel van de meting is om de scholen / kindcentra informatie te bieden voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie.

Wilt u de vragenlijst invullen? Het invullen duurt circa 5 minuten. U vindt hem in de bijlage.