Stel cookie voorkeur in

Wh@t's up!

08-12-2017

Belangrijke data

12 december: staking leerkrachten PO

18 december: 8.30 uur ouderbijeenkomst schakelbouw

21 december: 17.00 uur kerstviering

Nieuws vanuit de BiEB

De komende tijd zijn er weer talloze leuke activiteiten in de BiEB in Rosmalen en het stadscentrum. Zie bijlage voor meer informatie. 

 

Sinterklaascadeau

Dinsdag 5 december hebben de  IJsberen van Sinterklaas een mooie grote doos van Magnetics gekregen ( zie afbeelding) . Helaas was deze doos dezelfde dag zoek geraakt. Dit vinden wij en de kinderen erg vervelend. Mocht uw kind per ongeluk het cadeau mee naar huis hebben genomen of weten waar het is gebleven,  dan hoort Juf Irma dat graag. 

 

 

Donderdag 21 december van 17:00-18:30 vindt onze jaarlijkse kerstviering plaats.

Ook dit jaar gaan we op het cluster gezellig samen eten. Vanaf maandag 11 december hangt er op elk cluster een inschrijflijst om aan te geven welk hapje u  zou willen maken. Denk aan een gerecht/hapje/hallal/vegetarisch/snack/zoet voor ongeveer 10 personen.  De kinderen nemen die die avond zelf bord, bestek, beker en een soepmok mee in een plastic zakje met naam.

Vanaf 18:00 zijn de ouders welkom voor Koek en Zopie buiten. Het koortje komt gezellig zingen en ook de vuurkorven branden lekker. Vanaf 18:30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden in de eigen klas bij de eigen stamgroepleider.

Heeft u nog houtblokken voor onze vuurkorven? Heel graag! Geef dit dan even door aan Juf Gerrie of Juf Hilde. 

 

Op woensdag 29 november overhandigde wethouder Eric Logister van gemeente 's-Hertogenbosch namens Novaform Vastgoedontwikkelaars een cheque aan Kindcentrum De Ontdekking.

Op woensdag 29 november werd het hoogste punt gevierd voor de bouw van de 10 rij- en hoekwoningen samen met kopers en betrokkenen van het project.

Wethouder Eric Logister van gemeente ’s-Hertogenbosch mocht om dit te vieren een cheque overhandigen aan de naastgelegen school Kindcentrum De Ontdekking. Yasmine en Sam waren samen met directeur Anja Thijssen aanwezig om de cheque ter waarde van € 2250,- in ontvangst te nemen. Zij gaan dit mooie bedrag gebruiken voor het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen. 'Het schoolplein is nu een beetje saai en er liggen teveel stoeptegels', aldus de meisjes. Ze waren dolblij en hadden niet verwacht dat het om zo'n hoog bedrag zou gaan.

 

Een tekort aan invallers

Zoals u wellicht in de media heeft gelezen wordt het steeds moeilijker voor basisscholen om vervangers te vinden bij ziekte van personeel. Dit heeft te maken met het lerarentekort dat steeds groter aan het worden is. Ook op de Ontdekking merken we hier inmiddels de gevolgen van en wordt het steeds lastiger om inval geregeld te krijgen als er een collega ziek is. Ik wil u graag informeren welke stappen er ondernomen worden om vervanging te regelen.

Bij ziekte van een collega;

- wordt er eerst intern gekeken of collega's die parttime werken een extra dag kunnen werken.

- wordt er vervolgens een aanvraag gedaan bij de vervangingspool van Den Bosch ( de vervangingspool regelt vervangers voor alle besturen in Den Bosch). Op dit moment zijn de meeste invallers in de pool voortdurend ingezet en is er weinig aanwas van nieuwe leerkrachten.

- wordt er, bij geen beschikbare invalkrachten vanuit de invalpool, gekeken of er een leerkracht of onderwijsassistent die ambulant is, de groep kan vervangen. Een onderwijsassistent mag onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende de groep overnemen

- wordt er gekeken of intern begeleiders, bouwcoördinatoren of directeur een deel van de dag de groep kunnen overnemen. Deze keuze wordt ook weinig gemaakt omdat het takenpakket van deze collega's niet overgenomen wordt door andere collega's en de werkzaamheden blijven liggen.

- wordt een groep een dag verdeeld over andere groepen.

- krijgt een groep een dag vrij ( als bovenstaande opties geen oplossing bieden). De school regelt opvang voor leerlingen die niet thuis of elders opgevangen kunnen worden. 

Zoals u kunt lezen worden er veel stappen ondernomen alvorens de keuze te maken om een groep een dag vrij te geven. Lastig aan deze problematiek is het feit dat we niet ruim van tevoren aan kunnen geven wanneer we hiermee te maken krijgen. Het kan dus zijn dat u op de dag zelf nog bericht krijgt via de app en/of de mail dat we te maken hebben met een situatie die niet op te lossen is.

Mocht u wellicht nog mensen kennen met een onderwijsbevoegdheid wilt u hen dan wijzen op de mogelijkheid om veel te kunnen werken in het onderwijs. Zij kunnen zich aanmelden bij mij anja@kcdeontdekking.nl of via de invalpool www.omc-073.nl

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht dan hoor ik dat graag.

Anja Thijssen

 

Even voorstellen

Ik ben Elif. Ik werk sinds een half jaar op de basisschool van kindcentrum de Ontdekking. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u mij vinden in groep 1-2 bij juf Irma maar ik ondersteun ook in de andere groepen 1-2. Op woensdag volg ik een opleiding voor zorgassistent. Ik heb de volgende taken: lamineren, printen, klas vegen/schoonmaken, de juf helpen, veters strikken, mee lopen naar de wc als dat nodig is enz.

Ik blijf hier tot ongeveer 1 maart 2019