Stel cookie voorkeur in

Wh@t's up!

23-03-2018

Belangrijke data

30 maart: paasontbijt

2 april: vrij ivm pasen

3 april: studiedag

5 april: kijkavond sluiting kindcentrum breed thema

9 t/m 12 april: schoolfotograaf

13 april: staking

 

Uitnodiging Paasontbijt

Op vrijdag 30 maart 2018 gaan we in de stamgroep gezellig met z’n allen genieten van een paasontbijt.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een lekker ontbijtje voor zichzelf meeneemt? Voor drinken wordt gezorgd. Een eigen drinkbeker en bord is handig.

De schooltijden blijven hetzelfde.

Staking vrijdag 13 april

De basisschool is vrijdag 13 april gesloten omdat het hele team gaat staken.

Waar gaat het over?

De partijen van het PO-front, waar onderwijsbonden inzitten, tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting.

Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Om het kabinet op te roepen meer geld te investeren staken de leraren. 

Kijkavond en sluiting thema “Oh, zit dat zo”

Wij willen graag alle (groot)ouders van harte uitnodigen voor de kijkavond op donderdag 5 april van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Deze kijkavond is tevens de sluiting van het thema “Oh, zit dat zo” waarbij de kinderen in de verschillende bouwen bezig zijn geweest met uitvindingen, techniek, klimaatverandering ….

Tijdens deze kijkavond laten de kinderen zien waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest en wat ze over een bepaald onderwerp geleerd hebben.

 

Schoolfotograaf

Van maandag 9 t/m 12 april is Suzanne van sgoolfotografie bij ons op school. Deze dagen worden de kinderen weer op de foto gezet. Onder schooltijd worden er individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Op dinsdag, woensdag en donderdag worden er op inschrijving van 8.00 uur tot 8.30 uur en op woensdagmiddag van 12.30 uur tot 13.30 uur broertjes/zusjes foto’s gemaakt. U vindt de inschrijflijsten beneden in de hal op de deuren vanaf 26 maart t/m 4 april.

In de bijlage vindt u een voorlopige planning van wie wanneer gefotografeerd zal gaan worden.

Aanspreekpunt: Wendy van Opstal (stamgroepleider giraffen 5/6)

 

Knutselmateriaal

Voor het aankomende thema in de bovenbouw zijn we op zoek naar het volgende knutselmateriaal:

Conservenblikken
Glazen potjes met deksel (liefst groot formaat, appelmoes, jam, groenten)
Kleine plastic dieren (maximaal 7 cm breed)
Knopen
Lege melkpakken
Ijslollystokjes
Lege flessen
Lege wijnflessen
Cd’s/dvd’s (het gaat om de glimmende achterzijde)
Kleine terracotta bloempotjes

Kunt u ons hier aan helpen? Dan mag u het inleveren bij de stamgroepleiders van de bovenbouw of bij de receptie.

 

Koningsspelen 2018

Via deze weg willen wij jullie laten weten dat 20 april de Koningsspelen er weer aan komen. In de ochtend zullen we beginnen met het Koningsontbijt. Na het Koningsontbijt begint het sportieve gedeelte van de Koningsspelen. Voor de Koningsspelen zijn we op zoek naar hulpouders. Lijkt u het leuk om mee te helpen tijdens de koningsspelen? De ouders die het leuk vinden kunnen 20 april alvast vrijhouden in de agenda. Een brief hierover volgt later nog.

 

Wat hebben wij gedaan op  21 maart

Woensdag 21 maart was de Ontdekking gesloten omdat er een studiedag was met alle medewerkers (ongeveer 45) van de Ontdekking.

Doel van deze dag:

Samen werken aan de doorgaande lijn van zelfstandigheid en wereldorientatie. Aan het einde van de dag moet iedereen aan ouders of geïnteresseerden kunnen uitleggen hoe wij de zelfstandigheid bewust bevorderen van 0 tot 13 jaar. Dat is gelukt! Hieronder het team aan het werk: in de theaterzaal en in groepjes.