Stel cookie voorkeur in

Wh@t's up! april 2018

20-04-2018

Belangrijke data

23 april t/m 4 mei: meivakantie

8 mei: MR vergadering

10 en 11 mei: vrij ivm hemelvaart

17 mei: schoolsportolympiade groep 6 (deze staat verkeerd op de schoolkalender)

21 mei: vrij ivm pinksteren

23 mei: praktisch verkeersexamen groep 7

 

Even voorstellen

Mijn naam is Qaali Farah. Ik kom uit Somalië. Ik ben 17 jaar oud.

Ik woon in Schijndel met mijn moeder en mijn broertje.

Ik zit op Koning Willem 1 college, en ik volg opleiding medewerker secretariaat en receptie op niveau 2. Ik loop vanaf april t/m heden hier op stage.

Mijn vrije tijd help ik altijd mijn moeder voor huishoudelijke dingen zoals koken, schoonmaken etc. soms ga ik naar mijn vader die in Rosmalen woont. Ik heb niet veel hobby’s, maar ik vind koken heel leuk.

 

 

Koningsspelen 2018

Vanmorgen zijn we met de hele school de Koningsspelen gestart met het dansen op Fitlala. Nadat gisteren de apparatuur was getest liet de microfoon ons vandaag helaas toch in de steek. Gelukkig mocht dat de pret niet drukken en werd er even later volop gezongen en gedanst.

Na het dansen konden we gaan starten met het Koningsontbijt.

De groepen 1 t/m 4 bleven op school om hier spelletjes te spelen.

De groepen 5 t/m 8 gingen naar de velden van RKJVV.

Alle kinderen begonnen enthousiast met de spelletjes.

Op het plein van groep 3/4 werd het al snel erg warm en is er in overleg met de hulpouders besloten om na de pauze de Koningsspelen rustig in de groep af te sluiten. De groepen 1/2 zijn iets later ook naar binnen gegaan. De kinderen hebben in de groep rustig kunnen tekenen, goochelen, vouwen en spelletjes kunnen spelen. Ze vonden het een hele leuke dag en hebben lekker genoten.

Ook op de sportvelden kregen de kinderen van groep 5 t/m 8 het als snel erg warm en zijn we eerder gestopt met de spelletjes en hebben de kinderen volop met water gespeeld.

Wij willen de studenten van Fontys en het Koning Willem 1 college bedanken voor het organiseren van deze Koningsspelen. Ook willen we de hulpouders en de AC hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen.

Hartelijk dank!!

 

Avondvierdaagse

Dit jaar zal de avondvierdaagse plaatsvinden van 5 t/m 8 juni.

Om uw kind hiervoor in te schrijven kunt u op onderstaande data terecht op een van de kantoren achter de receptie (Zuidpool):

Woensdag 9 mei: 08.15 uur – 08.45 uur en van 12.15- 12.45 uur
Woensdag 16 mei: 08.15 uur – 08.45 uur en van 12:15 – 12.45 uur
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 6.00 p.p. inclusief medaille
Voor begeleiding bedraagt het inschrijfgeld € 4.50 p.p. exclusief medaille
Graag met gepast geld betalen bij inschrijving.

We zijn nog hard op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen met de inschrijvingen, bemannen van de post tijdens de avondvierdaagse, medailles verdelen etc.
Aanmelden kan via Karin op de inschrijfmomenten.

Voor verdere informatie kunt u alvast een kijkje nemen op de website: http://www.bosscheavondvierdaagse.nl/

 

Bossche Kampioenschappen 10 t/m 13 mei 2018

In het Hemelvaart-weekend (10 t/m 13 mei) staat dit jaar, locatie Maaspoort, in het teken van veel sport en spel-plezier! Met als extra onderdeel van het IAG  vijf gave Bossche Kampioenschappen.Panna-voetbal, trefbal, shuttle run, touwtrekken en natuurlijk ons unieke Apenkooi Kampioenschap. Voor deze 5 Bossche Kampioenschappen is voorinschrijving nodig.Voor meer informatie: http://www.iagsportevent.nl/nl/

 

Schoolfruit evaluatie

In de groepen 7/8 was het fruit niet alleen erg lekker, maar ook heel handig bij de rekenles. Bananen en komkommers zijn perfect rekenmateriaal om breuken, procenten en decimalen mee te oefenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in groep  3-4 worden al veel gezonden dingen meegenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen 1/2 hebben de kinderen gesmuld van het schoolfruit! Iedere week hadden 2 kinderen de taak om het schoolfruit te verdelen en het naar de groepen te brengen. In de eigen groep mochten de kinderen het fruit snijden en uitdelen.

 

 

 

 

De kinderen van de groepen 5/6 hebben iedere week met smaak hun fruit helemaal opgegeten. Soms gingen we zelfs nog bij andere groepen vragen of daar wat overgebleven was. We hebben aardig wat fruit ontdekt dat we nog niet kenden. Het lekkerste vonden we de verse ananas. De pomelo vonden we het minst lekker. We vinden het jammer dat het project is afgelopen.

 

De Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij de beslissingen die door het bestuur of de directie van de school genomen worden. De raad zorgt er voor dat de belangen van de school, ouders en kinderen goed behartigd worden, zowel in de school als, bijvoorbeeld, met de gemeente.

Op onze school bestaat de Medezeggenschapsraad uit 4 personeelsleden en 4 ouders. In de Medezeggenschapsraad wordt onder andere gesproken, geadviseerd en soms beslist over het schoolplan, het formatieplan, de financiën, benoeming van een nieuwe directeur, verbouwingen, schooltijden en allerlei onderwijszaken.

 De Medezeggenschapsraad vergadert 7 keer per jaar, als toehoorder bent u van harte welkom bij deze vergaderingen. De vergaderdata staan op de schoolkalender. De agenda voor de vergadering is ongeveer twee weken van te voren op te vragen bij een van de MR leden. Ook het jaarverslag van afgelopen jaar is bij ons op te vragen. In de bijlage kunt u zien uit welke leden de MR dit schooljaar bestaat.

U kunt de medezeggenschapsraad ook per mail bereiken: MR@kcdeontdekking.nl

 

De activiteitencommissie (AC)

Wat doet de AC eigenlijk?
Het doel van de AC is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Onder andere door de samenwerking tussen de school en de ouders te stimuleren en te ondersteunen. Dit geeft invulling aan de binnen het Jenaplan zo belangrijke driehoek: ouders, team en kinderen.

De AC vergadert 5x per jaar. Bij deze vergaderingen zijn altijd 2 stamgroepleiders aanwezig juf Irma en juf Linda en op dit moment 8 moeders . Deze vergaderingen zijn openbaar en de agenda en notulen zijn op te vragen bij de AC ac@kcdeontdekking.nl

De AC organiseert elk schooljaar samen met het team en ouders een aantal activiteiten voor de kinderen. De activiteiten worden gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld (€ 50,- in 2017/2018).
 

Onderstaande activiteiten worden mogelijk gemaakt door uw financiële bijdrage:

  • Kamp voor de groepen 5 t/m 8

Hiervoor moet ieder jaar een locatie gehuurd worden (totaal 5 dagen).
De AC verzorgt het eten en drinken voor de ochtenden/middagen/ avonden.

  • Schoolreis voor de groepen 1 t/m 4

Hiervoor worden bussen gehuurd/ entree geld betaald en een maaltijd in de middag.

  • Sinterklaas

Sint en zijn pieten brengen een bezoek aan school (deze krijgen hier een kleine vergoeding voor). De AC doet boodschappen, niet alleen pepernoten maar ook de schoencadeaus en schatkamercadeaus voor de groepen 1 t/m 4 en de klassencadeaus voor alle groepen. 

  • Kerst

Het drinken voor het kerst diner wordt verzorgd maar ook de tafelaankleding en algemene versiering in de hal/clusters en het theater. En indien er in de klas versiering of een kerstboom vervangen moeten worden. Tijdens het kerstdiner van de kinderen wordt er een ontmoeting georganiseerd voor de ouders met een hapje en een drankje.

  • Carnaval

Dit vieren wij het ene jaar op school en het andere jaar op een locatie elders, deze locatie moeten wij dan huren. Tijdens de carnaval krijgen de kinderen eten en drinken. Ook verzorgen we de aankleding van de hal en het theater op school.

  • Pasen/lenteviering

Wij zorgen voor drinken en aankleding van de tafels.

  • Sportdag/koningsspelen

Drinken/eten voor kinderen en hulpouders. We sluiten af met een ijsje.

  • Afscheid groep 8

Koffie/thee bij binnenkomst en voor in de pauze een drankje. De ouders en kinderen verzorgen de hapjes.

  • Allerlei

Verder schaffen we kleine benodigdheden aan zoals waterkannen/ warmhoud plaatjes/ schmink/ koffie apparaat/ theedoeken en handdoeken etc.

Het schoolreisje en het kamp zijn de duurste activiteiten. Het schoolreisje is per kind goedkoper dan een kamp. Het verschil in geld van deze activiteit wordt gespaard tijdens de periode dat uw kind in groep 1 t/m 4 zit. Dit gespaarde bedrag hebben we nodig voor het kamp in groep 5 t/m 8.

Graag willen wij dan ook vragen om de ouderbijdrage van € 50 per kind ieder schooljaar te voldoen

Rekeningnr. NL08RABO0131130331 t.n.v. Stichting Ouders De Ontdekking te ’s-Hertogenbosch onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de naam van de groep

Als er niet voldoende geld binnenkomt zullen we activiteiten moeten schrappen of anders invullen.

We hopen u hiermee meer inzicht te hebben gegeven wat wij als AC doen en waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt. We staan altijd open voor tips en ideeën en hopen dat u zich blijft inzetten voor de school om alle activiteiten tot een groot succes te maken. 

Wij zoeken nog ouders voor de AC dus meld je aan als commissielid. Iedereen is welkom.

Wilt u nog meer weten kom dan naar de vergadering van 30 mei om 19.30 uur op de Zuidpool. Graag aanmelden bij Irma irma@kcdeontdekking.nl