Stel cookie voorkeur in

Wh@t's Up! Nr. 15

07-04-2017

Belangrijke data

17 april
Tweede paasdag
18 en 19 april
Afname IEP (centrale eindtoets 8) 
21 april 
Koningsspelen
What's Up
24 april
Start meivakantie

Pasen / afsluiting thema gezond

Op vrijdag 14 april van 8.30 uur tot 9.30 uur is het weer tijd voor ons jaarlijkse paasontbijt. Dit jaar komt het paasontbijt er anders uit te zien. We willen dit jaar een ontbijtbuffet per cluster maken. Aan de ouders en kinderen vragen we om op de intekenlijsten die per cluster opgehangen worden in te tekenen. Je maakt/koopt dan 1 gerechtje voor +/- 20 kinderen. De AC zorgt voor het drinken van de kinderen.

De kinderen hebben bij het paasontbijt een eigen bord, beker en bestek nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag

De sportdag op vrijdag 21 april kan dit jaar gelukkig weer doorgaan. We zien jullie graag allemaal om 8.30 uur op het terrein van O.S.S. VOLO. Om 12.30 uur is de sportdag afgelopen. Vanaf het terrein van O.S.S. VOLO wordt verwacht dat jullie hier ook weer opgehaald worden. Wel graag afmelden bij de eigen stamgroepleiders. Ga je naar de BSO laat dit dan op tijd weten aan de BSO medewerkers.

Bibliotheek

In verband met het paasontbijt op 14 april en de sportdag op 21 april wordt het bibliotheekbezoek voor de groepen 1/2 verzet naar de donderdag ervoor.
Zorgt U ervoor dat de kinderen de bibliotheekboeken bij zich hebben?

Bij voorbaat dank!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooltijden

Als MR hebben we u onlangs gevraagd naar de ervaringen met ons continurooster. We hebben als steekproef 150 ouders benaderd. Van 73 ouders hebben we een reactie ontvangen. Daarvan is 67 ouders tevreden met het rooster zoals het nu is. 3 ouders hebben aangegeven dat ze het er niet mee eens zijn en 3 ouders zijn neutraal wat betreft de andere schooltijden. In de bijlage vindt u de verdere uitwerking.

Inschrijven verslaggesprekken via de KC De Ontdekking app

Heeft u al onze app gedownload?Onze app is online en te downloaden in de app store en de play store. Zoals u wellicht heeft gemerkt gaan we steeds meer via onze app communiceren.Het inschrijven voor de verslaggesprekken zal de volgende periode via de app gaan.
Graag aan de groepsleider doorgeven als u geen gebruik maakt van een smartphone.

Daarnaast zal de app geregeld worden geüpdatet, dus kom geregeld een kijkje nemen of er nog nieuws is! Op de app is o.a. nieuws te vinden over iedere stamgroep. Door in te loggen bij de categorieën ‘foto’s’ en ‘video’s’ kunt u foto's en video's bekijken. Deze categorieën zijn alleen voor ouders van De Ontdekking bedoeld. De inloggegevens zijn:
Gebruikersnaam: deontdekking
Wachtwoord: ontdekkingapp

Wij realiseren ons dat de app nog niet volledig is. Alle tips zijn welkom! U kunt de tips sturen naar ict@kcdeontdekking.nl.

 

Ouders in de groep de Sahara bij onze thema’s

Bij het thema gezond zijn we aan de slag gegaan met ons lichaam. We hebben op allerlei manieren de antwoorden op onze leervragen onderzocht. Hoe geweldig is het dan dat de vader van Robin een les kwam geven over ons hart, de vader van Boudewijn kwam vertellen over de maag en de darmen en de vader van Sam over hoe de medicijnen werken in je lichaam. Ieder over zijn eigen vakgebied. Daar zijn wij als groep en als school natuurlijk heel blij mee.

Op de creatieve lessen op vrijdag kwam de vader van Liselotte en Isabel bij ons in de groep een scheikunde les geven. Al het materiaal had hij zelf meegenomen. Na zijn les mochten de kinderen zelfstandig onderzoekjes uitvoeren. Wat een enthousiasme voor scheikunde bracht dat teweeg.